PROJECTEN

Hier vind je een overzicht van alle nieuwsberichten en projecten m.b.t. Belibje it mar. Waar is Belibje it mar mee bezig en wat staat er allemaal te gebeuren? Je vindt het allemaal terug in dit overzicht. 

Belibje it mar in Ljeppehiem en de ouderenzorg

dinsdag-23-december-2014 Categorie: Algemeen Ingezonden door: admin

In november zijn er concrete afspraken gemaakt over hoe het project “Belibje it Mar in te zetten in de ouderen en dementenzorg.

In november wordt het huidige Belibje it Mar materiaal een week uitgeleend aan Ljeppehiem Akkrum.

Vanuit Ljeppehiem gaat de activiteitenbegeleiding korte ervaring opdoen en die ervaring delen met 100- 150 activiteiten begeleiders uit de ouderenzorg Fryslân.

Tijdens de workshop en het opdoen van ervaringen met de kisten en de voelbol in verzorgingshuis Ljeppehiem bleek dat de ksiten en de voelbol wel degelijk een rol kunnen spelen in het activiteiten aanbod aan de ouderen.

Opvallend is wel dat de beleving anders is vanuit de ouderen, daar waar bij de leerlingen bijvoorbeeld de verwondering deel uitmaakt is het bij de ouderen de terugblik naar vroeger en het vertellen van verhalen.

Belibje it mar in de ouderenzorg biedt mogelijkheden maar dient een aanpassing in met name in hoe de materialen aan te bieden.

Binnenkort zal dit worden besproken door activiteitenbegeleiders ouderenzorg, AFÛk en Pieter Zuidema.

Nader nieuws volgt.


Terug